Praktische training: Natuurlijk Imkeren

De praktische training natuurlijk imkeren voor beginners 2022 bestaat uit 13 bijeenkomsten van 2 uur op volgende momenten:
6 April (aanwezigheid verplicht – theoretische verdieping)
20 April (praktisch en vrijblijvend van hieruit)
11 en 25 Mei
8 en 22 Juni
13 Juli
10 Augustus
7 en 28 September
26 Oktober

Daarbovenop vinden 2 extra bijeenkomsten plaats die niet gepland kunnen worden (één voor het vangen van een zwerm en één voor het introduceren van de zwerm twee dagen later) waardoor de totale training 26 uur bedraagt.

De cursus is gebaseerd op de uitgangspunten van biodynamisch imkeren en toegepast op het zo natuurlijk mogelijk houden van bijen (in de stad).

Je volgt de bijen in hun natuurlijke ontwikkeling vanaf de lente tot aan de winter. Hierbij wordt gewerkt met verschillende bijenvolken in verschillende natuurlijke kasten (top-bar-hive en Einraumbeute/Golden hive).

Na afloop van de training ben je in staat zelfstandig een bijenvolk te begeleiden op je balkon of dak, in je volks- of moestuin of bij een ander groen initiatief in je buurt.

Inhoud

Als natuurlijk imker leer je de natuurlijke driften een bijenvolk te herkennen en in te schatten wanneer en hoe “de imme” het best door de imker ondersteund kan worden. De cursus is dus niet gericht op de honingopbrengst, maar op het welzijn van de bijen.

Er zijn in totaal 13 bijeenkomsten van 2 uur waarin je leert van hoe onze natuurlijk stads-imker Geert Van Kerckhove (aangevuld door één les van BD-meesterimker Albert Muller) bijen houdt en hoe je dit zelf in de toekomst doet. De bijeenkomsten zijn vooral praktisch gericht omdat de theorie grotendeels tijdens de Introductie Cursus is behandeld.  Je doet praktische ervaring op en leert hoe je gedurende het jaar met een bijenvolk omgaat en wanneer ze je ondersteuning kunnen gebruiken. We kijken breder naar de bijenstand in zijn omgeving en het drachtgebied waarin de bijen zich bevinden. Je kijkt mee hoe Geert en Albert met de bijen omgaan en neemt het daarna van hun over zodat je zelfstandig met bijen leert omgaan en daarna je eigen bijenvolk zou kunnen houden. Ook het vangen van een zwerm en het daarna huisvesten van een zwerm in een bijenkast maakt deel uit van de cursus omdat dit een essentieel onderdeel van natuurlijk bijenhouden is.

De praktijklocatie

Voor de cursus zijn 11 bijeenkomsten gepland, telkens op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De locatie is Lab111 – Arie Biemondstraat 111, Amsterdam

Daarnaast hebben we minimaal 2 ongeplande bijeenkomsten (waarmee we op 13 bijeenkomsten uitkomen) omdat deze gericht zijn op zwermen en de bijen zich hierbij niet laten plannen. De eerste is wanneer er een melding van een zwerm is. Cursisten worden dan een paar uur van te voren via sms gewaarschuwd waar de zwerm hangt en dan wordt de zwerm samen gevangen. Dit gebeurd meestal meerdere keren tijdens de cursus dus cursisten kunnen hier ook meerdere keren bij aanwezig zijn. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt dus samen een zwerm gevangen. Twee dagen later wordt het bijenvolk dan, in de vooravond, samen in een bijenkast geïntroduceerd.

Kosten

De totale kosten voor deze 26-uren durende cursus verspreid over het jaar bedragen 490€ incl. BTW

Deelnemen

Er is plaats voor een maximaal aantal deelnemers, om iedereen zo veel mogelijk praktijkervaring te laten opdoen. Om je aan te melden vul je onderstaand formulier in. We laten je z.s.m. weten of er nog plaatsen zijn en alle verdere details om zeker te zijn van deelname.

Let wel dat je dient deel genomen te hebben aan de Introductie Cursus of reeds theoretische kennis en ervaring als imker dient te hebben om deel te nemen aan de praktijk opleiding, we gaan er namelijk van uit dat men op de hoogte is van de basis kennis zodat we echt een praktische trainingen kunnen geven.

We kijken er naar uit je mee te nemen in onze natuurlijke bijenkasten en je kennis te laten maken met onze bijenvolken. We besteden veel aandacht aan het natuurlijk gedrag van de bijen en hoe deze fantastische super-organismes kunnen ondersteunen. Zo kunnen we samen, bijdragen aan een vitaal bijenbestand en het welzijn van de bijen.

English

Since 2016 there’s also a Practical training in natural beekeeping for beginners, the next training starts in April 2022.

The Queen Bee: Praktische training natuurlijk (stads)imkeren

Meld je nu direct aan voor de imkertraining.