The bee's WellBeeing, is our WellBeeing!

Met WellBeeing.org zetten we ons in voor het welzijn van bijen. We willen deze bestuivers die al eeuwen voor ons voedsel helpen zorgen; een beter leefmilieu en (op korte- en lange termijn) meer kansen op overleven geven.

Het is tijd voor de transitie van wat zij voor ons kunnen doen, naar wat wij voor hun kunnen doen, nu ze het zo moeilijk hebben. Veel media deden al verslag van hoe slecht het met de bijen gaat, dus na het erkennen van het probleem, proberen we te kijken naar oplossingsrichtingen en samen praktische verandering te weeg te brengen.

Bekijk hoe onze imker Geert een zwerm vangt

wellbeeing.org

Ook u kunt de bijen helpen

Als individu, bedrijf of school. De bijen, wij en toekomstige generaties zijn u alvast dankbaar.

Wat wij allemaal voor de bijen doen kan u zien op de Over Ons pagina.

We organiseren bijvoorbeeld Introductie cursussen in Nederland (Amsterdam) en Belgie (Gent), zorgen voor meer gezond voedsel voor de bijen, organiseren een Praktische imker training voor beginners zodat ook u (natuurlijk) imker kan worden, en veel meer.