Praktische Training: Natuurlijk (Stads-) Imkeren

De volgende jaarlijkse praktische imkertraining Natuurlijk (Stads-) Imkeren voor Beginners start 8 April 2020.  De cursus is gebaseerd op de uitgangspunten van biodynamisch imkeren en toegepast op het zo natuurlijk mogelijk houden van bijen (in de stad).
Je volgt de bijen in hun natuurlijke ontwikkeling vanaf de lente tot aan de winter. Hierbij wordt gewerkt met verschillende bijenvolken in verschillende natuurlijke kasten (top-bar-hive en Einraumbeute/Golden hive).
Na afloop van de training ben je in staat zelfstandig een bijenvolk te begeleiden op je balkon of dak, in je volks- of moestuin of bij een ander groen initiatief in je buurt.

Inhoud
Als natuurlijk imker leer je de natuurlijke driften een bijenvolk te herkennen en in te schatten wanneer en hoe “de imme” het best door de imker ondersteund kan worden. De cursus is dus niet gericht op de honingopbrengst, maar op het welzijn van de bijen.
Er zijn in totaal 13 bijeenkomsten van 2 uur waarin je leert van hoe onze natuurlijk stads-imker Geert Van Kerckhove en BD-meesterimker Albert Muller bijen houden en hoe je dit zelf ook doet. De bijeenkomsten zijn vooral praktisch gericht omdat de theorie grotendeels tijdens de  Introductie Cursus is behandeld.  Je doet praktische ervaring op en leert hoe je gedurende het jaar met een bijenvolk omgaat en wanneer ze je ondersteuning kunnen gebruiken. We kijken breder naar de bijenstand in zijn omgeving en het drachtgebied waarin de bijen zich bevinden. Je kijkt mee hoe Geert en Albert met de bijen omgaan en neemt het daarna van hun over zodat je zelfstandig met bijen leert omgaan en daarna je eigen bijenvolk zou kunnen houden. Ook het vangen van een zwerm en het daarna huisvesten van een zwerm in een bijenkast maakt deel uit van de cursus omdat dit een essentieel onderdeel van natuurlijk bijenhouden is.

De praktijklocatie:LinkedINsmall

 

Planning
Voor de cursus zijn 11 bijeenkomsten gepland, telkens op Woensdagavond van 18.30u tot 20.30u
De eerste, verplichtte = bijeenkomst op 8 April 2020 is theoretisch waarbij we de theorie van de Introductie Cursus  opfrissen en verdiepen. De andere praktische bijeenkomsten zijn op 22 April, 13 Mei, 20 Mei, 3 Juni, 24 Juni, 8 Juli, 12 Augustus, 2 September, 23 September, 21 Oktober bij Lab 111, Arie Biemondstraat 111 te Amsterdam.

Daarnaast hebben we minimaal 2 ongeplande bijeenkomsten (waarmee we op 13 bijeenkomsten uitkomen) omdat deze gericht zijn op zwermen en de bijen zich hierbij niet laten plannen. De eerste is wanneer er een melding van een zwerm is. Cursisten worden dan een paar uur van te voren via sms gewaarschuwd waar de zwerm hangt en dan wordt de zwerm samen gevangen. Dit gebeurd meestal meerdere keren tijdens de cursus dus cursisten kunnen hier ook meerdere keren bij aanwezig zijn. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt dus samen een zwerm gevangen. Twee dagen later wordt het bijenvolk dan, in de vooravond, samen in een bijenkast geïntroduceerd.

Kosten
De totale kosten voor deze 26-uren durende cursus verspreid over het jaar bedragen 390€ incl. BTW

Deelnemen
Er is plaats voor een maximaal aantal deelnemers, om iedereen zo veel mogelijk praktijkervaring te laten opdoen.
Om je aan te melden stuur je een mailtje naar info@wellbeeing.org met de vermelding “Praktijk imkeren beginners 2020 Amsterdam” en dan laten we je snel weten of er nog plaatsen zijn en alle verdere details om zeker te zijn van deelname.
Let wel dat je dient deel genomen te hebben aan de Introductie Cursus of reeds theoretische kennis en ervaring als imker dient te hebben om deel te nemen aan de praktijk opleiding, we gaan er namelijk van uit dat men op de hoogte is van de basis kennis zodat we echt een praktische trainingen kunnen geven.

We kijken er naar uit je mee te nemen in onze natuurlijke bijenkasten en je kennis te laten maken met onze bijenvolken. We besteden veel aandacht aan het natuurlijk gedrag van de bijen en hoe deze fantastische super-organismes kunnen ondersteunen. Zo kunnen we samen, bijdragen aan een vitaal bijenbestand en het welzijn van de bijen.

Vriendelijke groeten
Het WellBeeing.org team

 

ENGLISH:

Since 2016 there’s also a Practical training in natural beekeeping for beginners, the next training starts in April 2020.